Firma Maters levert duurzaam geproduceerde bloembollen. Door deelname aan projecten als ‘Duurzaam Bodemleven’ en ‘Telen met toekomst’ wordt continue geinnoveerd in duurzame productie. Firma Maters is mede hierdoor MPS (A-kwalificatie) gecertificeerd.

Duurzame productie wordt mogelijk gemaakt door hedendaagse hulpmiddelen toe te passen in het productieproces, zoals:

Vuur-waarschuwingssysteem

Vuur (Botrytis spp.) is een schimmelziekte die tulp, lelie en narcis kan aantasten. De aantasting kan productievermindering veroorzaken. Een vuurwaarschuwingssysteem kan een vuur-infectiekans voorspellen. Indien een vuurinfectie wordt gemeld (via fax of mail), wordt het gewas beschermd om productievermindering tegen te gaan. Hierdoor wordt preventieve gewasbescherming op het juiste moment efficient toegepast.

Optimale spuittijdstip-bepaling

Door gebruik te maken van het informatiesysteem Gewis is het mogelijk het optimale spuittijdstip te berekenen. Dit is voornamelijk van belang ter bestrijding van onkruid. Onkruid in het gewas kan productievermindering veroorzaken.
Het programma berekent welk moment het onkruid het meest gevoelig is voor bestrijding en welk moment het gewas het sterkst is om een bespuiting te doorstaan. Hierdoor is het zelfs mogelijk om met een lagere dosering dan de standaard- dosering een effectieve gewasbescherming uit te voeren.
Indien mogelijk wordt op dat moment een onkruidsbestrijding uitgevoerd.

Compostering

Eigen organisch afval (stro, bladresten en verwerkingsafval) wordt door compostering gerecycled. Na het verkrijgen van hoogwaardige compost wordt deze uitgereden over het land ter bevordering van het organische stofgehalte van de grond en ter verbetering van het bodemleven in de grond. Door het in gebruik nemen van een composteringsplaats is het composteringsproces een gesloten systeem, waardoor onder meer percolaatwater opgevangen kan worden.